Đạm Vàng Tiến Nông

Giá: Liên hệ
Số lượng:

Hệ thống phân phối

Đạm Vàng Tiến Nông - Bổ sung vi lượng

 

 

Thành phần:

Đạm tổng số (Nts): 46%, Biuret: 1,2%, 
Kẽm (Zn): 50 ppm, Bo (B): 100 ppm, Độ ẩm: 1%  

 

Hướng dẫn sử dụng:

1. Cây ngắn ngày (Lúa, ngô, khoai, lạc, hoa, rau màu): 
- Lượng bón: 100 - 150 kg/ha/lần.
- Thời kỳ bón: Bón lót và bón thúc, cung cấp đạm (N) cho cây trồng.
- Cách bón: Bón rải theo hàng, theo gốc hoặc có thể hòa tưới kết 
hợp làm cỏ xới xáo, lấp phân vun gốc hoặc rải đều trên mặt ruộng 
kết hợp tưới nước.    
 

2. Cây dài ngày (VẢI, NHÃN, SẦU RIÊNG, BƠ, XOÀI, CAO SU, CHÈ
CÀ PHÊ, ĐIỀU, TIÊU, CÂY CÓ MÚI):
- Lượng bón: 0,1 - 0,3 kg/cây/lần (100 - 150 g/m2 tán cây).
- Thời kỳ bón: Bón lót và bón thúc, cung cấp đạm (N) cho cây trồng. 
- Cách bón: Đánh rãnh hoặc bổ hốc so le từ 3/4 tán lá ra mép tán, 
bón phân, lấp đất kết hợp tưới nước nếu độ ẩm đất không đảm bảo.  
 

 

Hồ sơ pháp lý

- Mã số phân bón: 10891

- Số quyết định: 853/QĐ-BVTV-PB

- Số TCCS 90:2018/TN-TH

Công ty cổ phần công nông nghiệp Tiến Nông

274B Bà Triệu, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa
Điện thoại: 02373.729.729
Email: info@tiennong.vn
Nhận thông tin từ chúng tôi
TOP