LIÊN HỆ

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN NÔNG

Trụ sở chính: Km 312 Quốc lộ 1A - Hoằng Quý - Hoằng Hoá - Thanh Hoá.

Điện thoại: 0373.936.666

Website: rd.tiennong.vn

Gửi
HỖ TRỢ
TRỰC TUYẾN

Tiến Nông

Skype: Tiến Nông

P. Kinh doanh: 0373.789.789

P. Cung ứng VTTB: 0373.961.279

P. Hành Chính: 0373.729.729

P. Kế toán: 0373.963.369

TT. Máy Nông nghiệp: 0373.936.999

TT. NCPT KHCN: 0373.936.666

FACEBOOK
PAGE