TIN HOẠT ĐỘNG
THĂM VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DINH DƯỠNG CHO CÂY LÚA
Ngày đăng: 13/10/2014 08:59:09 AM

TỔ CHỨC THĂM VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DINH DƯỠNG

CHO CÂY LÚA

Nhằm ngày càng hoàn thiện bộ dinh dưỡng cho cây lúa, vụ mùa 2014, Trung tâm NCPT KH&CN Tiến Nông đã tiến hành các thí nghiệm trên đồng ruộng để tìm ra các yếu tố mới và lượng dinh dưỡng có tác dụng làm tăng năng suất và chất lượng lúa.

Ngày 3/10/2014 Trung tâm NCPT KH&CN Tiến Nông đã tổ chức đánh giá đầu bờ các thí nghiệm. Tham dự buổi đánh giá có ông Nguyễn Xuân Cộng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Nguyễn Hồng Phong – Tổng Giám đốc, Phòng Kinh doanh và Trung tâm NCPT KH&CN.

Đoàn đã đánh giá sơ bộ từng công thức của các thí nghiệm trên nền phân bón NPK theo quy trình của Tiến Nông có bổ sung vi lượng, Silic.. Theo đó công thức 3 của thí nghiệm đánh giá năng suất và hiệu quả của phân bón có bổ sung vi lượng chelate cho năng suất tăng so với đối chứng 10-12%.

Ông Nguyễn Hồng Phong – Tổng Giám đốc đề nghị Trung tâm NCPT KH&CN tiếp tục theo dõi và báo cáo chi tiết kết quả thí nghiệm làm cơ sở ứng dụng sản xuất đại trà.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi đánh giá:

Hồng Nhung

HỖ TRỢ
TRỰC TUYẾN

Tiến Nông

Skype: Tiến Nông

P. Kinh doanh: 0373.789.789

P. Cung ứng VTTB: 0373.961.279

P. Hành Chính: 0373.729.729

P. Kế toán: 0373.963.369

TT. Máy Nông nghiệp: 0373.936.999

TT. NCPT KHCN: 0373.936.666

FACEBOOK
PAGE