TIN HOẠT ĐỘNG
SỬ DỤNG ĐỒNG BỘ DINH DƯỠNG CÂY TRỒNG TIẾN NÔNG TĂNG NĂNG SUẤT LÚA
Ngày đăng: 18/10/2014 02:39:28 PM

SỬ DỤNG ĐỒNG BỘ DINH DƯỠNG CÂY TRỒNG TIẾN NÔNG TĂNG NĂNG SUẤT LÚA

Cây trồng có yêu cầu về lượng và tỷ lệ nhất định giữa các chất dinh dưỡng. Thiếu một chất dinh dưỡng nào đó, cây sinh trưởng và phát triển kém ngay cả khi các chất dinh dưỡng khác ở mức thừa thải.

Lúa cũng như nhiều cây trồng khác để tạo năng suất và chất lượng cao cần đầy đủ các chất dinh dưỡng. Mỗi giai đoạn sinh trưởng phát triển cây lúa cần loại và lượng dinh dưỡng khác nhau, ở giai đoạn cây con cần nhiều đạm, lân để phát triển rễ, thân, lá còn kali thì cần ít. Ở giai đoạn đẻ nhánh, ngoài nhu cầu đạm, lân cần có kali để giúp cây chuyển sang giai đoạn làm đòng thuận lợi. Ở giai đoạn làm đòng nhu cầu về kali cao nhất giúp cây tăng cường tổng hợp chất tinh bột cho hạt lúa chắc mẩy. Ở các giai đoạn sinh trưởng nếu thiếu hoặc thừa một nguyên tố nào đó đều ảnh hưởng không tốt đến cây trồng.

Tuy nhiên, thực tế nông dân phần lớn chỉ sử dụng phân bón tổng hợp để bón lót (NPK 5.10.3 hoặc NPK 6.8.4 ...) nhưng bón thúc sử dụng đạm và kali chưa cân đối, nhiều đạm, ít lân và kali khiến cho lúa lốp, dễ đổ ngã, sâu bệnh nhiều, sức chống chịu với điều kiện ngoại cảnh kém ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất, chất lượng lúa.

Sử dụng bộ Dinh dưỡng Tiến Nông Lúa 1, Lúa 2 là giải pháp hữu hiệu trong canh tác lúa. Cung cấp 13 chất dinh dưỡng cần thiết đặc biệt là Silic và vi lượng chelate cho sự sinh trưởng, phát triển của cây lúa giúp cây lúa đẻ nhánh khỏe, tập trung, nặng bông, trĩu hạt, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Sử dụng đồng bộ Dinh dưỡng cây trồng Tiến Nông cho canh tác bền vững hiệu quả cho đối với cây lúa:

 Trước tiên sử dụng Chất cải tạo pH đất Tiến Nông có thành phần dinh dưỡng MgO ≥ 15%, CaO ≥ 40%, SiO2≥ 18%, cùng với một số vi lượng chelate và các thành phần hữu cơ dạng biochard, giúp khử chua phèn, cải tạo và nâng cao độ phì của đất, điều hòa môi trường pH đất phù hợp cho sự phát triển của cây, khử độc cho đất giúp lúa sau cấy không bị nghẹt rễ.

Bón lót: Sử dụng sản phẩm Dinh dưỡng Tiến Nông lúa 1 để bón lót trước khi cấy. Lượng bón: 500 - 600kg/ha.

Bón thúc: Sử dụng sản phẩm Dinh dưỡng Tiến Nông lúa 2 để bón thúc chia 2 lần. Lượng bón: 500 - 600kg/ha.

              Ruộng bên trái được cấp đầy đủ dinh dưỡng, ruộng bên phải thiếu đạm (thời kỳ lúa đẻ nhánh)

           Ruộng lúa bên phải đoàn tăm quan bón cân đối, bên trái là ruộng lúa bón không cân đối

                           ( Vụ mùa 2014 - Tại Hoằng Quý, Hoằng Hóa, Thanh Hóa)

Hồng Nhung

HỖ TRỢ
TRỰC TUYẾN

Tiến Nông

Skype: Tiến Nông

P. Kinh doanh: 0373.789.789

P. Cung ứng VTTB: 0373.961.279

P. Hành Chính: 0373.729.729

P. Kế toán: 0373.963.369

TT. Máy Nông nghiệp: 0373.936.999

TT. NCPT KHCN: 0373.936.666

FACEBOOK
PAGE